Cơ cấu tổ chức


TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH

Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Hàm Đức - Huyện Hàm Thuận Bắc - Tỉnh Bình Thuận

CƠ CẤU TỔ CHỨC:

1. Ban giám hiệu:

- Hiệu trưởng: Ông Lương Văn Hà

- Phó Hiệu trưởng : Ông Nguyễn Thanh Xuân

2. Chi bộ Đảng:

- Bí thư : Ông Lương Văn Hà

- Phó Bí thư: Nguyễn Thanh Xuân

3. BCH Công Đoàn :

- Chủ tịch : Ông Nguyễn Hải Đăng

- P. Chủ tịch : Ông Nguyễn Thanh Lâm

4. Đoàn thanh niên:

- Bí thư đoàn : Ông Ngô Khắc Lễ

- Phó bí thư : Ông Trương Hữu Thiên

5. Các tổ chuyên môn:

- Tổ Toán: Tổ trưởng: Nguyễn Thanh lâm, Tổ phó: Huỳnh Thị Kim Hương

- Tổ Tin học: Tổ Trưởng: Nguyễn Thành Tạo

- Tổ GDCD: Tổ trưởng: Nguyễn Hải Đăng

- Tổ Sinh - Công Nghệ: Tổ trưởng: Nguyễn Hồ Diụ Thắm, Tổ phó: Nguyễn Ngọc Hiếu 

- Tổ Thể Dục - Quốc Phòng: Tổ trưởng: Phan Văn Dũng, Tổ Phó: Trần Khánh Phương

- Tổ văn phòng

- Tổ Ngữ Văn (Tổ Trưởng: Nguyễn Thị Ân, Tổ Phó: Nguyễn Thị Ánh Sương)

- Tổ Anh Văn (Tổ Trưởng: Nguyễn Quốc Thái)

- Tổ Địa Lý (Tổ Trưởng: Nguyễn Thị Kim Vui)

- Tổ Giám Thị (Tổ Trường: Trần Văn Nam)

- Tổ Hóa Học (Tổ Trưởng: Võ Văn Thạnh)

- Tổ Lịch Sử (Tổ Trưởng: Nguyễn Thị Thành)