Cơ sở vật chất


Trường THPT có 24 phòng học, có đầy đủ trang thiết bị. các năm qua trường cũng đã đạt chuẩn quốc gia