Trường THPT Nguyễn Văn Linh


Trường THPT Nguyễn Văn Linh được thành lập vào năm 2005 theo quyết định của UBND Tỉnh Bình Thuận.

Đây là một trường có truyền thống cách mạng, được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là quê hương một vùng đất hiếu học của tỉnh Bình Thuận nơi đây đã sinh ra nhiều người có học vị cao và năng động trong các lĩnh vực.