THÔNG TIN CHUNG

Thông báo 2

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

Thông báo tập trung học sinh Khối 10 năm học 2020 - 2021

Thông báo lịch thi nghề phổ thông

Ứng dụng phần mềm VnEdu trong quản lý trường học

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

Khai giảng năm học 2020 - 2021

Thông báo 2

Khai giảng năm học 2020 - 2021

GIỚI THIỆU

VÀI NÉT VỀ TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH

Trường THPT Nguyễn Văn Linh được thành lập vào năm 2005 theo quyết định của UBND Tỉnh Bình Thuận.

Đây là một trường có truyền thống cách mạng, được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là quê hương một vùng đất hiếu học của tỉnh Bình Thuận nơi đây đã sinh ra nhiều người có học vị cao và năng động trong các lĩnh vực.

Xem chi tiết

CÁC CHỨC NĂNG TIỆN ÍCH

GIỚI THIỆU

VÀI NÉT VỀ TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH

Trường THPT Nguyễn Văn Linh được thành lập vào năm 2005 theo quyết định của UBND Tỉnh Bình Thuận.

Đây là một trường có truyền thống cách mạng, được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là quê hương một vùng đất hiếu học của tỉnh Bình Thuận nơi đây đã sinh ra nhiều người có học vị cao và năng động trong các lĩnh vực.

Xem chi tiết